Posted by Έλλην Ιππότης

Mέγα αίτιο παρακμής της ελληνικής κοινωνίας η εκ των έσω τρώσις της πυρηνικής συνοχής της, σαφώς υποδαυλισθείσα εκ των διαχρονικών γαμψορίνων αντιπάλων της. Τους παρατηρώμεν να αγγάλονται εις την θέα της επιβληθείσας μαζικοποιήσεως και απαιδείας, αμφότεραι εξυπηρετούσες τους μακροπροθέσμους εθνοδιαλυτικούς σκοπούς των.  Έννοιαι άλλοτε ιεραί όπως Τιμή, Πίστις, Καθήκον και Αφοσίωσις μεταξύ συγγενών, φίλων, συμπολεμιστών και συνεργατών, σηματοδηγοί προς την εκπλήρωσιν κοινών Οραμάτων και Σκοπών κι άμεσα συναρτώμενες μετά των Πεπρωμένων της Φυλής, έχουν εσκεμμένως ατονήσει και διαβρωθεί. Φαιδροί αντικαταστάται των, και ενίοτε πρότυπα υποδειγματικών συμπεριφορών, θεωρούνται πλέον η υποκρισία, ο τυχοδιωκτισμός, η πονηρία και η αναλγησία αίτινες ως μολυσματική νόσος εξαπλώνονται από το αναξιοκρατικόν δίκαιον των αδίκως ευνοουμένων. Όντα κοντόφθαλμα και συμφεροντολογικώς δρώντα, ανάξια τέκνα αυτού του Μεγάλου Τόπου, οικτρά ικριώματα ημιμαθείας και απαιδείας, ανίκανα σοβαρής κριτικής ικανότητος αποτελούν τους ασφαλεστέρους υπηρέτας της 'Νέας Τάξεως', πρόθυμα όργανα προσφοράς προδοτικών υπηρεσιών, άλλοτε λόγω δόλου κι άλλοτε λόγω προχωρημένης ηθικής διαβρώσεως. Μολωπίζοντες βαναύσως το τρικλύζoν σώμα μιας φαινομενικώς ετοιμοθανάτου Πατρίδος και αναρριχώμενα εις κάθε έκφρασιν εξουσίας, προσβλέπουν βουλιμικώς εις πρόσκαιρας υλικάς απολαύσεις. Έως τούδε διέθεταν το ελεύθερον, διότι ουδεμία ουσιαστική πηγή οργανωμένης και υγειούς αντιδράσεως δεν εδύνατο / ετολμούσε να παραταχθεί απέναντί τους. Γνωστοποιούμε λοιπόν εις παν αποδέκτη ότι η απαράδεκτος αυτή κατάστασις έχει μεταβληθεί. Πριν τον καλλοπισμόν της μάχης η οποία θα αποτελέσει εφαλτήριον δια την ολοσχερήν εξάλειψιν των παρασιτικών μιασμάτων, στρέφουμε το βλέμμα μας στην κίνηση του Έναστρου Ουρανού, δια να δοξάζουμε εσέ τον υιόν του, ω Μέγα Κριτή κι Άνακτα, Χρόνε Κυκλοτερή κι εσέ Ραμνουσία Νέμεσι, θύγατερ Νυκτός τε και Ερέβους. Ήμαρ δόξης εγγίζει γοργόν.

Ο Κοιμώμενος Γίγας  

Posted by Έλλην Ιππότης


Το τελικόν σχέδιον της ιδιοτύπου υποδουλώσεως, αφαιμάξεως και (τελικά) εξοντώσεως της Ελλάδος, βρίσκεται εις πλήρην εξέλιξιν. Οι πολιτικοί, με την επίσημον καταφυγή εις το ΔΝΤ, θέτουν την χώραν δια πρώτην φορά έπειτα από 100 χρόνια εις εξευτελιστικόν Διεθνόν Οικονομικόν Ελέγχον (εις τον οποίον οι ίδιοι με την ατελείωτη κατηφόρα τους την οδήγησαν), απεμπολώντας και το τελευταίο ίχνος της όποιας περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας ως τώρα της είχε απομείνει. Τώρα που αι μάσκαι αρχίζουν να πίπτουν, κάθε ευσυνείδητος Έλλην που τιμά την ιστορία του, τους αγώνες των προγόνων του και ενδιαφέρεται δια το μέλλον των παιδιών του, οφείλει να εξεργερθεί. Ναι, να εξεγερθεί. Αδικείται εξοντωνώμενος εκ προμελέτης και με κλιμακούμενον έντασιν από συνειδητούς και συστηματικούς προδότας, δι’αυτό και διαθέτει το δίκαιον με το μέρος του. Το δίκαιον της εξεγέρσεως. Το δίκαιον της νομίμου επαναστάσεως! Κι ευτυχώς, εις αντίθεση προς τους ευσεβείς πόθους των εντόπιων υπηρετών των εξουσιαστών, οι οποίοι επιθυμούν διακαώς να καταστείλουν πάσα φωνή αντιστάσεως, είμεθα πολλοί και διαρκώς αυξανόμεθα. Να είναι βέβαιοι δε πως θα έλθει η αγία εκείνη στιγμή όπου το ποτάμι της οργής και της αντιδράσεως θα πλημμυρίσει και θα μεταβληθεί είς χείμμαρον ο οποίος θα τους καταπνίξει. Είναι η στιγμή όπου θα λειτουργήσουν τα κοιμώμενα αντανακλαστικά της Υπερόχου Ελληνικής Φυλής. Η στιγμή την όποια όλοι τους φοβούνται και τρέμουν!

Το Χρονικόν ενός Προαναγγελθέντος Θανάτου  

Posted by Έλλην Ιππότης


Αποτελεί πλέον καταφανέστατο γεγονός ακόμη και δια όσους μέχρι την τελευταίαν στιγμήν επέλεγαν να εθελοτυφλούν. H μεταπολίτευσις απέτυχε παταγωδώς. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έρμαιο από την αρχή της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας και των ιδιοτελών (συχνά αντεθνικών) επιδιώξεών της, απέτυχε κατά τρόπον οικτρόν. Μαζί του απέτυχε και το φαύλο πολιτικό σύστημα του πελατοκεντρικού και πλήρως εξαρτημένου από τον σιωνισμό δικομματισμού. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε και εντεύθεν, ουδέποτε έπαψε να αποτελεί μέσα από τις εγγενείς του αδυναμίες, το πλέον ιδανικό υποχείριο των δυνάμεων της διαφθοράς, της κερδοσκοπίας και της πλουτοκρατίας αι οποίαι αφαίμαξαν άνευ ελέους τον Ελληνικόν λαόν και υπονόμευσαν με δόλιες μεθοδεύσεις τις αναπτυξιακές υποδομές της πατρίδος μας. Όλαι ανεξαρτήτως αι κυβερνήσεις αποτέλεσαν υποχείρια εγχωρίων και ξένων οικονομικών κέντρων, άτινα ήσαν άλλωστε οι πραγματικοί κάτοχοι της εξουσίας εις το μίζερο και άνευρο νεοελληνικό κρατίδιο από καταβολής του. Πρόκειται δια τα ίδια κέντρα που το οδήγησαν εις την σημερινήν του κατάστασιν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους άθλιους και ανήθικους σκοπούς της «νέας τάξεως» δια παγκόσμιον επιβολήν και κυριαρχία. Ως πότε θα δέχονται οι Έλληνες να υποτάσσονται εις τα δεσμά της απάτης;

Περικλής Γιαννόπουλος: Άπαντα  

Posted by Έλλην Ιππότης

Μια εξαίρετος σελίς, περιέχουσα άπαντα τα έργα του πυρπολητή των Ελληνικών ιδεωδών Περικλέως Γιαννοπούλου. Ουδείς εθέλων να καλείται Έλλην συνειδητός και αγωνιζόμενος δια την επιβίωσιν και δόξαν της Φυλής δεν νοείται να την παραβλέψει.

Παρακαλείστε όπως επιλέξετε τον ακόλουθον σύνδεσμον του εκλεκτού συμπολεμιστού Φειδίου:
http://pheidias.antibaro.gr/giannopoulos.html

Μεγάλης Αξίας και το ιστολόγιο του άνωθι πολυπράγμωνος ανδρός του ελληνικού διαδικτύου, ότινον και συνιστώ εις υμάς ανεπιφυλάκτως: http://kratylos.blogspot.com

Αυτός είναι ο Εθνικισμός μου  

Posted by Έλλην Ιππότης

Εθνικισμός είναι η αγάπη και η προσήλωσις εις το Έθνος και όσα ανήκουν ή αναφέρονται σ'αυτό. Εθνικισμός είναι η συνεχής και επίμονος προσπάθεια προς πραγματοποίησιν του ανωτάτου ορίου των ιδεών ενός Έθνους και η τάσις της επιβολής της έννοίας αυτού εντός των ορίων του δια της αποκρούσεως επιβουλής προερχόμενης έξωθεν ή δια της συγχωνεύσεως εις Εν όλον των χωρισμένων μερών του αυτού Έθνους.

"Πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του ΗΛΙΟΥ"


Πατριωτισμός
είναι η αγάπη προς την Πατρίδα, εις την γη που ζούμε, είτε σ'αυτήν διαβιώνει ένα Έθνος, είτε πολλά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Εθνικισμού και του Πατριωτισμού. Πατριώτης μπορεί να είναι ο κάτοικος μιας πολυεθνικής χώρας ή και ο κάτοικος μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (Πελοποννήσου, Κρήτης, κλπ.). Πατριωτισμός σημαίνει αγάπη προς την πατρώα γη, ανεξαρτήτως του διαβιούντος εκεί Έθνους. Μπορεί δηλαδή ο Πατριωτισμός να είναι ευρύτερος ή στενώτερος κατά πλάτος του Εθνικισμού.

Εις την Ελλάδα όπου εις την αυτήν πατρίδα διαβιεί εν και μόνον Έθνος, το Ελληνικόν, αι έννοιαι του Εθνικισμού και του Πατριωτισμού ταυτίζονται.