Αυτός είναι ο Εθνικισμός μου  

Posted by Έλλην Ιππότης

Εθνικισμός είναι η αγάπη και η προσήλωσις εις το Έθνος και όσα ανήκουν ή αναφέρονται σ'αυτό. Εθνικισμός είναι η συνεχής και επίμονος προσπάθεια προς πραγματοποίησιν του ανωτάτου ορίου των ιδεών ενός Έθνους και η τάσις της επιβολής της έννοίας αυτού εντός των ορίων του δια της αποκρούσεως επιβουλής προερχόμενης έξωθεν ή δια της συγχωνεύσεως εις Εν όλον των χωρισμένων μερών του αυτού Έθνους.

"Πηγή: Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του ΗΛΙΟΥ"


Πατριωτισμός
είναι η αγάπη προς την Πατρίδα, εις την γη που ζούμε, είτε σ'αυτήν διαβιώνει ένα Έθνος, είτε πολλά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Εθνικισμού και του Πατριωτισμού. Πατριώτης μπορεί να είναι ο κάτοικος μιας πολυεθνικής χώρας ή και ο κάτοικος μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (Πελοποννήσου, Κρήτης, κλπ.). Πατριωτισμός σημαίνει αγάπη προς την πατρώα γη, ανεξαρτήτως του διαβιούντος εκεί Έθνους. Μπορεί δηλαδή ο Πατριωτισμός να είναι ευρύτερος ή στενώτερος κατά πλάτος του Εθνικισμού.

Εις την Ελλάδα όπου εις την αυτήν πατρίδα διαβιεί εν και μόνον Έθνος, το Ελληνικόν, αι έννοιαι του Εθνικισμού και του Πατριωτισμού ταυτίζονται.

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2007 at Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2007 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

2 σχόλια

http://onlygreeknews.blogspot.com/2007/11/08122007-700.html

10 Νοεμβρίου 2007 - 2:03 μ.μ.

Καλό Τριέσπερο και για το νέο Ενιαυτό υγεία κι ευτυχία

www.lovemacedonia.blogspot.com

Έρρωσθε

30 Δεκεμβρίου 2007 - 11:40 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου